آخرين اخبــــار
فرزندان سمر بار ديگر مهمان سمر بودند اما در فضايي متفاوت از خانه اميد. در هفته اي که گذشت ، 40 نفر از فرزندان سمر به مدت دو روز در ويلايي در کردان حضور داشتند. هدف از اين برنامه تفريحي بهبود شرايط روحي فرندان سمر ، استفاده از طبيعت و در نهايت افزايش سطح ايمني آنان بوده است...

فراتر از رنگ و طرفداري ها ، بازيکنان استقلال عشق را به زمين آورده بودند، عشقي که شايد نتيجه اش برد و باخت نباشد و جايي در بيرون از زمين فوتبال و بيرون از حواشي فوتبالي نمود داشته است...

چهارشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه ، سمر ميزبان وزارت بهداشت بود. قاتم مقام وزير محترم و همراهانشان پيشتر در جلسه اي خواهان ديدار از سمر و آشنايي بيشتر با فعاليتهاي آن شده بودند و...

امروز چهارشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه، نمايندگان اين موسسه خيريه ميهمان باشگاه استقلال تهران بودند. در اين ديدار که در کمپ زنده ياد ناصر حجازي و پيش از تمرين آماده سازي دربي تهران صورت گرفت، نمايندگان موسسه خيريه سمر به هر يک از ...

روز گذشته در جلسه اي که به همت جناب آقاي دکتر احمد روستا عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده بود کارآفرينان موفقي چون مديرعامل مجموعه رستورانهاي پدر خوب،سرکار خانم شهرزاد آيرم مديرعامل و موسس موسسه خيريه سمر و ... حضور داشتند...

پــــنــــجـــره
موسسه سمر بار ديگر ميزبان زوجي جوان بود که پس از مراسم جشن عقد خود به جاي هر مجلس ديگري ، مهمان سمر شدند تا لبخند بر چهره فرزندان سمر بنشانند و عشق را جور ديگري آغاز کنند و به جاي هر هديه اي ، دعاي خير به خانه جديد خود ببرند...

تا لطف خداوند و مهرباني بندگان مهربانش باشد معجزه رخ خواهد داد. ما بار ديگر در سمر شاهد معجزه بوديم. معجزه اي که چشمان فرهاد نازنين ما را دوباره بينا کرد. فرهاد 17 ساله ، به دليل بيماري سرطان بينايي اش را از دست داده بود، اما...

(کد حمايتي 15) تمام اين هزينه هاي شامل هزينه هاي زياد شيمي درماني، مقروض بودن به بانک، اجاره خانه و هزينه هاي زندگي و تحصيل فرزندان اين خانواده را با شرايطي سخت و متاثر کننده مواجه کرده است.

(کد حمايتي 16) امير حسين بيمار 15 ساله ي موسسه خيريه سمر براي شروع پيوند مغز استخوان خود و زنده ماندن به شش ميليون تومان کمک و مهرباني همه شما نياز دارد...

روزهاي پيشين، فرزندان سمر ميزبان يک زندگي تازه بودند. زوجي که ترجيح دادند آغاز زندگيشان را همراه با سلامت جوياني سپري کنند که مبتلا به سرطان شده اند.