ارسام با نزديک شدن به روز تولدش تصميم گرفت تا نقاشي هايش را موضوع کمک به بيماران مبتلا به سرطان به سمر هديه کند

محمدمهدي با 5 سال سن کوچکترين نيکوکار و مهرانديش موسسه خيريه سمر است. محمد مهدي عزيز اولين قلک زندگيش را که از 3 سالگي پرميکرد به خيريه سمر اهدا کرد.

ضرباهنگ عشقي که با برآورده شدن آرزوي حسين آغار شد حالا مي رود تا به نفيس ترين سمفوني مهرورزي شما تبديل شود.